# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-55ปีป

ชื่อต้นไม้ :  ปีป

เส้นรอบวง :    83         cm.

ความสูง :        12.13          m.