# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-56ปีป

ชื่อต้นไม้ :  ปีป

เส้นรอบวง :    97         cm.

ความสูง :         12.13         m.