# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-57อินทนิน

ชื่อต้นไม้ :  อินทนิน

เส้นรอบวง :      110cm.

ความสูง :        12.13          m.