# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-58อินทนิ

ชื่อต้นไม้ :  อินทนิน

เส้นรอบวง :  108           cm.

ความสูง :        12.13          m.