# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-307 มะขามเทศ

ชื่อต้นไม้ :  มะขามเทศ

เส้นรอบวง : 34  cm.

ความสูง :  6.25 m.