# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-310 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง : 65  cm.

ความสูง :  7.25 m.