# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-314 เชอรี่

ชื่อต้นไม้ :  เชอรี่

เส้นรอบวง : 35  cm.

ความสูง :  3.01 m.