# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-316 มะขาม

ชื่อต้นไม้ :  มะขาม

เส้นรอบวง : 139  cm.

ความสูง :  8.89 m.