# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-317 คูณ

ชื่อต้นไม้ :  คูณ

เส้นรอบวง : 107  cm.

ความสูง :  10.75 m.