# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-319 คูณ

ชื่อต้นไม้ :  คูณ

เส้นรอบวง : 44  cm.

ความสูง :  8.75 m.