# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-59อินทนิน

ชื่อต้นไม้ :  อินทนิน

เส้นรอบวง :    104         cm.

ความสูง :        12.13         m.