# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-61อินทนิน

ชื่อต้นไม้ :  อินทนิน

เส้นรอบวง :     85        cm.

ความสูง :          12.13       m.