# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-62ยางนา

ชื่อต้นไม้ :  ยางนา

เส้นรอบวง :         151    cm.

ความสูง :                12.13 m.