# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-63อินทนิน

ชื่อต้นไม้ :  อินทนิน

เส้นรอบวง :    120         cm.

ความสูง :         12.13        m.