# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-321 คูณ

ชื่อต้นไม้ :  คูณ

เส้นรอบวง : 115  cm.

ความสูง :  14.35 m.