# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-64ปีป

ชื่อต้นไม้ :  ปีป

เส้นรอบวง :      131       cm.

ความสูง :     12.13            m.