# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-65ลีลาวดี

ชื่อต้นไม้ :  ลีลาวดี

เส้นรอบวง :     121        cm.

ความสูง :        12.75         m.