# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-325 ประดู่

ชื่อต้นไม้ :  ประดู่

เส้นรอบวง : 114  cm.

ความสูง :  6.39 m.