# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-66สาระ

ชื่อต้นไม้ :  สาระ

เส้นรอบวง :      76       cm.

ความสูง :         12.45        m.