# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-67ขี้เหล็ก

ชื่อต้นไม้ :  ขี้เหล็ก

เส้นรอบวง :     67        cm.

ความสูง :       12.45          m.