# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-68ขี้เหล็ก

ชื่อต้นไม้ :  ขี้เหล็ก

เส้นรอบวง :      65       cm.

ความสูง :     2.91            m.