# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-69ลีลาวดี

ชื่อต้นไม้ :  ลีลาวดี

เส้นรอบวง :      23       cm.

ความสูง :     5.32            m.