# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-70สร้อยระย้า

ชื่อต้นไม้ :  สร้อยระย้า

เส้นรอบวง :    64         cm.

ความสูง :     4.27            m.