# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-71สร้อยระย้า

ชื่อต้นไม้ :  สร้อยระย้า

เส้นรอบวง :     64        cm.

ความสูง :        4.27         m.