# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-332 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง : 77  cm.

ความสูง :  6.67 m.