# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-72หูกระจง

ชื่อต้นไม้ :  หูกระจง

เส้นรอบวง :    58         cm.

ความสูง :     8.67            m.