# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-333 ยอ

ชื่อต้นไม้ :  ยอ

เส้นรอบวง : 31  cm.

ความสูง :  3.85 m.