# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-334 กระท้อน

ชื่อต้นไม้ :  กระท้อน

เส้นรอบวง : 48  cm.

ความสูง :  14.35 m.