# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-73มะสังข์

ชื่อต้นไม้ :  มะสังข์

เส้นรอบวง :    129         cm.

ความสูง :        10.31         m.