# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-335 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง : 117  cm.

ความสูง :  9.24 m.