# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-74มะกอก

ชื่อต้นไม้ :  มะกอก

เส้นรอบวง :       97      cm.

ความสูง :        10.31         m.