# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-76พยุง

ชื่อต้นไม้ : พยุง 

เส้นรอบวง :      54       cm.

ความสูง :              10.31   m.