# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-339 ข่อย

ชื่อต้นไม้ :  ข่อย

เส้นรอบวง : 44  cm.

ความสูง :  10.45 m.