# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-79สร้อยระย้า

ชื่อต้นไม้ :  สร้อยระย้า

เส้นรอบวง :      24       cm.

ความสูง :          5.08       m.