# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-83ฟอคเทล

ชื่อต้นไม้ :  ฟอคเทล

เส้นรอบวง :     74        cm.

ความสูง :     10            m.