# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-345 หูกระจง

ชื่อต้นไม้ :  หูกระจง

เส้นรอบวง : 84  cm.

ความสูง :  6.95 m.