# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-85หูกระจง

ชื่อต้นไม้ :  หูกระจง

เส้นรอบวง :      65       cm.

ความสูง :          8.67       m.