# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-346 หูกระจง

ชื่อต้นไม้ :  หูกระจง

เส้นรอบวง : 50  cm.

ความสูง :  8.45 m.