# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-88แคนา

ชื่อต้นไม้ :  แคนา

เส้นรอบวง :   52          cm.

ความสูง :    11.67             m.