# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-89หูกระจง

ชื่อต้นไม้ :  หูกระจง

เส้นรอบวง :        71     cm.

ความสูง :      8.67           m.