# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-91สัีก

ชื่อต้นไม้ :  สัก

เส้นรอบวง :   20          cm.

ความสูง :    10.31             m.