# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-92ตะเคียนทอง

ชื่อต้นไม้ :  ตะเคียนทอง

เส้นรอบวง :       19      cm.

ความสูง :       6.75          m.