# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-95คูณ

ชื่อต้นไม้ :  คูณ

เส้นรอบวง :      47       cm.

ความสูง :         11.15        m.