# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-96คูณ

ชื่อต้นไม้ :  คูณ

เส้นรอบวง :    23         cm.

ความสูง :         6.51        m.