# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-99คูณ

ชื่อต้นไม้ :  คูณ

เส้นรอบวง :      30       cm.

ความสูง :          6.35       m.