# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-100หูกระจง

ชื่อต้นไม้ :  หูกระจง

เส้นรอบวง :     67        cm.

ความสูง :         8.67        m.