# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-104คูณ

ชื่อต้นไม้ :  คูณ

เส้นรอบวง :     24        cm.

ความสูง :        6.04         m.