# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-105คูณ

ชื่อต้นไม้ :  คูณ

เส้นรอบวง :  27           cm.

ความสูง :      6.04           m.