# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-113แคนา

ชื่อต้นไม้ :  แคนา

เส้นรอบวง :    109               cm.

ความสูง :          8.67              m.