# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-116คูณ

ชื่อต้นไม้ :  คูณ

เส้นรอบวง :       25            cm.

ความสูง :            6.04            m.